Jak naprogramovat klíč peugeot 406 – dálkové ovládání

1. vložíte klíč do zapalování

2. otočíte na kontrolky

3. vrátíte zpět

4. znovu na kontrolky

5. hned podržíte tlačítko cca 10 sec.

6. navrat do základní polohy za stálého držení tlačítka

7 .vyjmout klíč